Snel een taxi super car Leidse Taxi centrale Play
Met 320 km/h in een taxi over de autobaan
12 september 2023
Taxi Meter LTC taxi BCT
Nieuwe taxi tarieven overheid en LTC
22 januari 2024
Snel een taxi super car Leidse Taxi centrale Play
Met 320 km/h in een taxi over de autobaan
12 september 2023
Taxi Meter LTC taxi BCT
Nieuwe taxi tarieven overheid en LTC
22 januari 2024
Show all

20 jaar jaar lang Leidse Taximarkt en personenvervoer

Na 20 jaar nog steeds geen volledige Kwaliteit verbetering en prijsdaling in de Leidse Taximarkt en personenvervoer.

Wat is er in de afgelopen 24 jaar bereikt door het invoeren van verschillende wetswijzigingen, taxioorlog, komst van Uber/ZzP ers En hoe heeft de Leidse Taxi Centrale hierop ingespeeld?

In de afgelopen twee decennia heeft de Nederlandse taximarkt verschillende veranderingen doorgemaakt na de liberalisering in 2000. Ondanks oorspronkelijke doelen van prijsverlaging en verbeterde kwaliteit, zijn deze resultaten niet volledig bereikt. De invoering van de Wet Personenvervoer 2000 leidde tot een toename van het aantal taxibedrijven, maar prijsdaling en kwaliteitsverbetering bleven achter. Een ’taxioorlog’ in Amsterdam tussen gevestigde en nieuwe chauffeurs markeerde de onrustige periode.

Deregulering in 2000 werd gevolgd door aanvullende maatregelen, waaronder een landelijk chauffeursexamen in 2004. Deze initiatieven brachten echter geen merkbare verandering in de kwaliteit van het taxivervoer. In 2011 werd de Wet Personenvervoer 2000 gewijzigd om gemeenten meer bevoegdheden te geven voor lokale kwaliteitsverbeteringen. Deze bevoegdheden omvatten het bevorderen van een reputatiemechanisme door eisen te stellen aan de herkenbaarheid van taxi’s en de klachtenafhandeling.

Desondanks toonde een tussentijdse evaluatie in 2014 dat gewenste resultaten uitbleven. In 2016 versoepelde de wetgeving opnieuw, leidend tot een toename van het aantal zelfstandige taxichauffeurs (zzp’ers). De komst van Uber in 2012 veranderde het speelveld, resulterend in nieuwe onrust onder gevestigde chauffeurs. Klachten over oneerlijke concurrentie en rijgedrag van Uber-chauffeurs leidden tot demonstraties.

Actuele uitdagingen omvatten het creëren van een gelijk speelveld tussen de opstapmarkt en bel- en bestelmarkt, het aanpakken van leefbaarheidsproblemen veroorzaakt door taxiverkeer, en het implementeren van een effectief reputatiemechanisme. De zoektocht naar passende oplossingen blijft een lopend proces in Amsterdam en Vlaanderen. In deze dynamische omgeving blijft de taximarkt evolueren, met voortdurende inspanningen om beleid en regelgeving aan te passen aan de veranderende behoeften en uitdagingen van de markt. De Leidse Taxi Centrale (LTC) is een voorbeeld van een bedrijf dat zich heeft aangepast aan de marktontwikkelingen, met name door in te spelen op de vraag naar verschillende vervoersdiensten en zo de kwaliteit van het persoonsvervoer in Leiden positief te beïnvloeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *